top of page

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH SYTUACJI NAGŁYCH

Beata Masiera 500085068

Prezes Zarządu Rod Rekreacja

Wyłącznie od poniedziałku do piątku 

W sobotę, niedzielę oraz święta brak

kontaktu z Zarządem

W przypadku potrzeby kontaktu telefonicznego  Członkowie Zarządu będą dostępni w każdy piątek w godzinach popołudniowych do

godziny 19:00

W każdej sytuacji kontakt e-mail

rekreacjalodz@gmail.com

bottom of page